Uthyrningspolicy

Vi vill skapa trivsamma bostadsområden med nöjda hyresgäster. Därför har våra bostadsuthyrare en gemensam uthyrningspolicy, som underlättar en rättvis och väl fungerande uthyrning.

Grundkrav på dig som vill hyra en bostad hos oss:
  • Du ska ha fyllt 18 år.*
  • Du ska inte ha några betalningsanmärkningar. Vi gör en kreditupplysning på alla blivande hyresgäster.
  • Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
  • Du ska kunna betala hyran med din inkomst.**
  • Du ska enbart ha ett (1) förstahandskontrakt hos Diös.
  • Du måste teckna en hemförsäkring när du hyr av oss. Du väljer själv försäkringsbolag.

**Inkomst
När vi gör bedömningen av vad som är en godtagbar inkomst utgår vi från Konsumentverkets riktlinjer. De säger att cirka en tredjedel av din inkomst bör kunna gå till bostadshyra. Om du inte uppfyller kravet på en godtagbar inkomst kan du lämna en borgensman som säkerhet. Borgensmannen ska då uppfylla samtliga krav som ställs på dig som sökande. Dessutom ska borgensmannens inkomst täcka både de egna och dina boendekostnader.

 *Gymnasiestuderande
Du som studerar på gymnasiet och inte har fyllt 18 år kan ändå få hyra en lägenhet hos Diös. Kravet är då att du lämnar en borgensman som säkerhet. Borgensmannen ska uppfylla samtliga krav som ställs på dig som sökande. Dessutom ska borgensmannens inkomst täcka både de egna och dina boendekostnader.