Fakturahjälpen

Här kan du som utför arbeten i Diös fastigheter hitta faktureringsinformation. Du kan söka på begreppen bolag (ägare), fastighetsbenämning, adress (gata) och/eller kommun. Använd * för de delar av varje sökbegrepp som får variera, t.ex 'Drottningg*' för att söka på både Drottninggatan och Drottninggränd.

OBLIGATORISK REFERENSMÄRKNING
När du fakturerar oss är det viktigt att fakturan:
1. Är utställd till rätt bolag
2. Har rätt referensmärkning
3. Att beställarens namn står med på fakturan
Exempel på hur referensmarkeringen ser ut:
  • Objekt-konto: 5101-4010
  • Objekt-konto-projektnummer: 5101-9023-5101151 (används vid exempelvis ombyggnadsprojekt).
  • Objekt-konto-åtgärdsid: 5101-4500-0457 (används vid planerat underhåll).
Om någon av denna info saknas/inte stämmer finns det en risk för fördröjd betalning och att en ny faktura måste utfärdas. Saknar du referens, vänligen kontakta den hos oss som har gjort beställningen.
  • Bolag:
  • Fastighetsbenämning:
  • Gatunamn:
  • Kommun: